Vilka är vi?

MENTORA är en svensk ideell organisation som erbjuder stöd, rådgivning och ett mindre ekonomiskt stöd till unga kvinnor och mödrar som vill fortsätta studera och utvecklas professionellt i Guatemala. För att motta bidrag från organisationen måste personen vara minst 18 år ha begränsade ekonomiska möjligheter för att kunna fortsätta studera.
MENTORA drivs med en minimal administration och har två programkoordinatorer i Guatemala och resterande team i Sverige arbetar ideellt med projektet. 90 % av organisationens intäkter går direkt till deltagarna i programmet.

Vill du veta mer om oss och vår verksamhet?
admin@mentora.eu

Vad gör vi?

MENTORA bygger en plattform för professionell och personlig utveckling för unga kvinnor och mödrar i Guatemala. MENTORA protesterar mot det sexuella och civila våldet och uppmärksammar de risker och faror det innebär att vara kvinna i landet. Organisationen erbjuder mindre ekonomiska bidrag i kombination med mentorskap för professionell utveckling. Varje deltagare har en mentor som de håller en regelbunden kontakt med under studiernas gång.

För tillfället samarbetar vi med två koordinatorer, en i huvudstaden Guatemala City och en i byn San Juan la Laguna. Koordinatorerna känner deltagarna sedan tidigare från skola eller ungdomshem och ansvarar för att kvinnorna ansöker om stödet, tar emot pengar och skriver under ett intyg som bekräftar deras medverkan.Pengarna är inget stipendium och kommer endast att täcka en del av den totala studiekostnaden. Dock räknar vi med att detta bidrag ska kunna innebära en avgörande skillnad mellan att ha råd att studera och inte ha råd. Fördelningen av ekonomiskt stöd och mentorer sker två gånger per år, terminsvis.

Hur kan du bidra?

Det finns flera sätt du kan bidra till MENTORAs arbete. 

Om du vill stödja oss ekonomiskt:
Bli ”guldmedlem” – en form av ”fadderskap” som innebär att du för över valfri summa varje månad. Vi kallar det guldmedlemskap då det oavsett storlek är väldigt värdefullt för oss, eftersom det ger en stabilitet till föreningen och gör att vi kan planera vår verksamhet mer långsiktigt.
Även ”punktdonationer” är självklart väldigt välkomna, oavsett storlek. Studieidragen kommer att betalas ut i december respektive juni varje år, och donationer kommer därför till störst nytta om de görs innan december och juni.

Nordea bankgiro: 473-9157
Nordea plusgiro: 811113-0 

Om är yrkesverksam, klar med din utbildning, talar spanska och har bott i ett latinamerikanskt land kan du bli mentor:
Här deltar du i hjärtat av organisationen genom att ungefär ca två gånger i månaden samtala via Facebook/Whatsapp/Skype/email med en av deltagarna! Du och deltagaren följs åt terminsvis och i slutet av terminen skriver ni varsin kort utvärderande kommentar om hur dialogen mellan er sett ut. Mentorn engagerar sig ideellt och har aldrig ekonomiskt ansvar gentemot deltagaren, studiebidragen betalas endast ut från organisationen. Alla våra mentorer arbetar ideellt och delar organisationens värderingar om mångfald, jämställhet, tolerans och respekt oberoende härkomst, sexuell läggning, kön eller etnicitet.

Om du vill vara aktiv medlem i föreningen:
Bli medlem– för 100 kr/år skrivs du in i vårt medlemsregister. Som medlem får du vårt digitala nyhetsbrev som kommer ut 2-4 gånger per år.
Kom på våra event – de kommer att ske minst två gånger om året.
Var med och skapa event eller delta genom att hålla och utforma workshops/föreläsning/filmvisning eller liknande.
Bidra med idéer för hur vi kan utvecklas, eller kontakter som kan vara värdefulla för vårt arbete.

För ordet vidare! Tipsa andra personer om att vi finns och behöver engagerade människors hjälp för att växa.

 

Min historia

Det viktigaste för mig just nu är att avsluta min yrkesutbildning och få bättre jobb så att jag kan fortsätta mina juridikstudier vid universitetet. Just nu tjänar jag ungefär 1000-1500 kr i månaden och har utgifter på ungefär detsamma. I framtiden vill jag resa och besöka nya länder. När jag blir färdig jurist vill jag jobba för att försvara de rättigheter som utnyttjas och exploateras i mitt land. Situationen här tillåter mig inte att ha ett bra betalt arbete eftersom ingen arbetsgivare ens vill betala minimilön. De intresserar sig inte ens för de anställdas rättigheter! Längre fram så skulle jag vilja studera en masterexamen i internationell rätt. Det finns så många saker jag känner att jag vill göra att livet inte räcker till. Det ekonomiska bidrag jag fått från MENTORA har hjälpt mig att kunna köpa böcker, pennor, papper, ta kopior samt ett par nya skor.

 

Rosario, bor i Guatemala City, 25 år, oktober 2016.


Det viktigaste för mig nu är att helt och hållet koncentrera mig så mycket som möjligt på mina studier i engelska för att kunna utvecklas på ett professionellt och personligt plan. Jag vill få ut allt jag kan få av denna möjlighet för att nå mina mål. Med de pengarna som jag fick från MENTORA kunde jag köpa en del saker inför studiestarten och betala anmälningsavgiften. Jag kunde också skaffa mig ett betalkort så att jag kunde sköta mina månadsbetalningar. För tillfället tjänar jag ca 1200 kr i månaden.

 

Noemy, 25 år, bor i Quetzaltenango, Guatemala, november 2016.


"
Jag vet inte hur jag ska fortsätta framåt men jag vet att jag kommer behöva göra det ensam".

                                                                                                                                                                Jenny 

Jakeline kan inte bo med sin mamma. Jenny har ingen familj alls. Hon drömmer om att studera medicin men har svårt att tro på sig själv. När Lesli var 13 år blev hon gravid. Efter att ha rymt hemifrån försöker hon nu vara den dotter som föräldrarna vill att hon ska vara och samtidigt ta sitt ansvar som mamma. NOSOTRAS är en film om tre unga kvinnor, om att hoppas och orka ända fram trots en tuff och våldsam bakgrund.

Education for Education

Education for Education är ett projekt med syftet att stödja kvinnors rätt till utbildning, genom att finansiera universitetsstudier för tre kvinnliga lärare i Guatemala. Att utbilda sig på universitet är för de allra flesta, i synnerhet för mayakvinnor, mycket ovanligt. För lärarna Maritsa, Elisabeth och Jenny, som alla tillhör Mayafolket, har den kostsamma utbildningen gjort att ingen av dem kunnat fullfölja sina universitetsstudier.

Kvinnor med universitetsutbildning är positivt för såväl individen själv, som för samhället i stort. För kvinnan som individ bidrar en universitetsutbildning till ökad självständighet och ökat självförtroende, på samma sätt som det ger verktyg att förändra hennes egen livssituation. För samhället innebär utbildade kvinnliga lärare att utbildningsnivån för den yngre generationen förbättras och kvinnliga lärare fungerar som förebilder för de yngre tjejerna. Att utbilda kvinnor, är också en av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom. Genom att finansiera delar av kvinnornas utbildning, hjälper vi inte bara tre fantastiska individer, vi bidrar också till en förändring i Guatemala som land. En förändring mot ett samhälle där alla kvinnor kan kräva sin rätt till utbildning. DU kan hjälpa oss att skapa den här förändringen. Tillsammans kan vi ge guatemalanska kvinnor en chans till utbildning!

Bakgrund till projektet:

Projektet grundades efter att Ellen Lindahl och Julia Rångeby tillsammans med en grupp andra elever från Kungsholmens gymnasium i Stockholm spenderat en vecka i San Juán La Laguna och på skolan LISI. På skolan fick de lära känna tre helt fantastiska kvinnliga lärare, som alla brinner för att utbilda unga tjejer. Efter många otroligt inspirerande samtal med såväl elever som lärare, kände de att de ville göra något för dessa kvinnor. Därför kontaktades MENTORA och resultatet blev att Ellen och Julia i MENTORAs regi skapade systerprojektet ”Education for Education”.

Idag studerar alla tre lärare på olika utbildningar som i slutändan kommer göra de till utbildade lärare. Arbetet med projektet pågår ständigt, för att fortsätta samla in pengar.

STÖD PROJEKTET - privatperson:

Var med och bidra till att fler kvinnor får utbilda sig!

Du betalar enkelt genom något av följande betalsätt. Märk din betalning med "Education for Education".

Nordea bankgiro: 473-9157
Nordea plusgiro: 811113-0
Swish: 0706502526

STÖD PROJEKTET - företag:

Har du ett företag som skulle vilja sponsra vårt arbete / genomföra något form av samarbete? Tveka inte att höra av dig till oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Följ projektet på sociala medier:

Facebook

Instagram: @educationforeducation

Kontakt:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ansvariga för projektet:
Ellen Lindahl & Julia Rångeby

Tack till

Birgitta Leander
Palle Lindqvist
Monica Zak
Filippa K
Isabella Falk Moreno

Guatemalas ambassad i Stockholm
Robert Markström 
GUATE GROUP Kungsholmens Gymnasium
Alvargården Bed & Breakfast
John G Arvidsson

Elias Tabet
Jad Nehmeh

Marcus Fransson
DJ Christian
Anibal Keyman
Domaros AB
Greenpix AB
ABF