Mentora
Mentora

Education for Education

Education for Education är ett projekt inom ramen för MENTORA, med syftet att stödja kvinnors rätt till utbildning, genom att finansiera universitetsstudier för tre kvinnliga lärare i Guatemala. Att utbilda sig på universitet är för de allra flesta, i synnerhet för mayakvinnor, mycket ovanligt. För lärarna Maritsa, Elisabeth och Jenny, som alla tillhör Mayafolket, har den kostsamma utbildningen gjort att ingen av dem kunnat fullfölja sina universitetsstudier.

Kvinnor med universitetsutbildning är positivt för såväl individen själv, som för samhället i stort. För kvinnan som individ bidrar en universitetsutbildning till ökad självständighet och ökat självförtroende, på samma sätt som det ger verktyg att förändra hennes egen livssituation. För samhället innebär utbildade kvinnliga lärare att utbildningsnivån för den yngre generationen förbättras och kvinnliga lärare fungerar som förebilder för de yngre tjejerna. Att utbilda kvinnor, är också en av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom. Genom att finansiera delar av kvinnornas utbildning, hjälper vi inte bara tre fantastiska individer, vi bidrar också till en förändring i Guatemala som land. En förändring mot ett samhälle där alla kvinnor kan kräva sin rätt till utbildning. DU kan hjälpa oss att skapa den här förändringen. Tillsammans kan vi ge guatemalanska kvinnor en chans till utbildning!

Bakgrund till projektet

Projektet grundades efter vi två som driver det, Ellen Lindahl och Julia Rångeby tillsammans med en grupp andra elever från Kungsholmens gymnasium i Stockholm spenderat en vecka i San Juán La Laguna och på skolan LISI. På skolan fick vi lära känna tre helt fantastiska kvinnliga lärare, som alla brinner för att utbilda unga tjejer. Efter många otroligt inspirerande samtal med såväl elever som lärare, kände vi att de ville göra något för dessa kvinnor. Därför kontaktades MENTORA och resultatet blev att vi i MENTORAs regi skapade systerprojektet ”Education for Education”.

Idag studerar alla tre lärare på olika utbildningar som i slutändan kommer göra de till utbildade lärare. Arbetet med projektet pågår ständigt, för att fortsätta samla in pengar.