Mentora
Mentora

Vilka är vi?

MENTORA är en ideell förening grundad 2016 i Stockholm. Den drivs med en minimal administration och har två programkoordinatorer i Guatemala och resterande team i Sverige arbetar ideellt med projektet. Koordinatorerna arbetar direkt gentemot deltagarna och ansvarar för att betala ut stipendier och ta emot diplom och kvitton från deltagarna.  90 % av organisationens intäkter går direkt till deltagarna i programmet.

MENTORA:s syfte är att stödja guatemalanska unga kvinnor och mödrars möjlighet till utbildning och professionell utveckling genom studiebidrag samt tillhandahållande av personligt mentorskap. Deltagarna är mellan 18 och 30 år gamla.

MENTORA:s arbete är feministiskt och solidariskt. Det utgör en protest mot det civila och sexuella våld som kvinnor i Guatemala löper hög risk att utsättas för, och uppmärksammar de risker och faror det innebär att vara kvinna i landet.

MENTORA vill verka genom ideella, värderingsstyrda krafter, på ett långsiktigt och hållbart sätt. Hittills har vårt arbete helt finansierats av privata donationer och genom inkomster från våra event och försäljning av produkter. Framöver kommer vi att arbeta för att få in pengar även via sponsring och projektstöd av olika slag, men inkomster via ideella engagemang och privata donationer kommer alltid att vara en värdefull del av vår verksamhets ekonomi.

Vill du bli medlem?

MENTORA är öppen för alla – med undantag för personer med anknytning till främlingsfientligt orienterade sammanslutningar. Organisationen värnar om tolerans och mångfald och har medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk eller religiös bakgrund. I dagsläget har vi ett 20-tal medlemmar – och nya medlemmar är självklart alltid välkomna.  Medlemskapet innebär att man har rösträtt på årsmötet, och att man får särskild inblick i MENTORA:s arbete i och med medlemsträffar och nyhetsbrev. För att bli medlem betalar du in 100 kronor till vårt konto och meddelar oss din mailadress. Märk din inbetalning med “Medlemskap”.

Anslut dig till oss om du vill arbeta för att göra skillnad – tillsammans kan vi göra mycket!

Vill du veta mer om oss och vår verksamhet?

admin@mentora.eu