Mentora
Mentora

MENTORA möter

Vad är MENTORA möter?

Under hösten 2020 har MENTORA bedrivit ett informationsprojekt med projektstöd från Forum Civ. Projektet bestod av tre olika delar.

MENTORA‐diplomet

Lärare nominerade gymnasiearbeten till MENTORA‐diplomet. Diplomet delades ut till det gymnasiearbete i årskurs tre på gymnasiet som på ett innovativt och kunskapshöjande vis belyste ett eller fler av följande områden:

  • Kvinnors rättigheter och reproduktiva rättigheter (till exempel jämställdhet, arbetsmarknad, diskriminering, stereotypa könsroller, sexuell hälsa)
  • Kvinnors situation i Guatemala och/-eller Centralamerika
  • Rättvis tillgång till utbildning och de globala målen 4, 5 och 10, med fokus på flickors/kvinnors rättigheter

MENTORA‐diplomet delas formellt ut under MR-dagarna under 2021. Det vinnande bidraget presenteras på MENTORA:s hemsida och sociala medier.

Läs intervjun med vinnaren Karin Leviner!

Årets MENTORA-diplom går till Karin Hägglund-Leviner för hennes välstrukturerade och genomtänkta studie om unga kvinnors livsvillkor i Guatemala, “Rätten till liv eller rätten att välja: synen på abort, preventivmedel och reproduktiv hälsa i Guatemala”. Nu vill hon fortsätta engagera sig för kvinnors rättigheter.

Det nyinstiftade MENTORA-diplomet delas ut varje år till ett gymnasiearbete som på ett innovativt sätt belyser kvinnors situation och rättigheter i Guatemala eller Centralamerika, alternativt kvinnors rättigheter i allmänhet. MENTORA:s styrelse ringde upp årets vinnare Karin Hägglund-Leviner från Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det?

– Jag blev så glad och hedrad! Jag skrev till alla släktingar, skrattar Karin. Det kändes redan stort att få presentera mitt arbete på MENTORA:s studiedag i oktober och detta är ännu större. 

Inför MENTORA:s studiedag om kvinnors rättigheter i Guatemala tillfrågades Karin om hon ville berätta om sitt gymnasiearbete “Rätten till liv eller rätten att välja”. Då hade hon även skickat in det till tävlingen, och oberoende av varandra hade den utomstående juryn funnit samma värde i uppsatsen som MENTORA:s styrelse gjort.

Berätta om ditt gymnasiearbete – varför valde du titeln ”Rätten till liv eller rätten att välja”?

– Jag tog studenten på Kungsholmens gymnasium i våras. Som del i en kurs om makt och inflytande åkte vi till Guatemala i februari i år för att samla material till vårt gymnasiearbete. Jag valde att undersöka synen på abort och preventivmedel, och den reproduktiva hälsan i landet. Uppsatsen bygger på intervjuer med unga tjejer, och ett besök på kvinnoorganisationen Tierra viva och samtal med deras deltagare.

Titeln, berättar Karin, bygger på två delar. Rätten till liv är en guatemalansk lagstiftning som används för att motivera att abort är fel. Fostrets rätt till liv går före kvinnans rätt till sin kropp. Rätten att välja ställs emot detta – och det handlar om kvinnans rätt att välja. Att kunna välja preventivmedel, välja abort och välja det liv man vill leva. För vems liv menar man om när man talar om rätten till liv? Abort i Guatemala är idag tillåtet endast om moderns liv är i fara på grund av graviditeten, och inte ens om mamman är minderårig får läkare utföra en abort annat än för att rädda moderns liv.

Situationen för kvinnor i Guatemala idag präglas av ojämlikhet och ojämställdhet. Karin menar att hennes undersökning så klart bara ger ett litet utsnitt av några tjejers syn på abort och preventivmedel, men samtidigt säger resultatet något om rådande normer i samhället. De normer hon stötte på var dessutom motstridiga. Å ena sidan förväntas de unga tjejerna inte ha sex och inte veta något om, eller använda, preventivmedel; samtidigt som de förväntas bli mammor senare i livet. Och detta i många fall utan grundläggande kunskap om reproduktiv hälsa, menar Karin.

Vad var det mest intressanta du lärde dig?

– Även om det finns strikta abortlagar, kommer aborter genomföras ändå. Det hade jag nog förstått innan, men detta leder till så många konsekvenser. Abortkomplikationer, skador eller döden. Men abort leder även till  andra konsekvenser som påverkar kvinnorna, ibland resten av livet. Som utebliven skolgång, påverkad ekonomi, utanförskap. För att inte tala om konsekvenserna av att tvingas behålla ett barn. Reproduktiva rättigheter påverkar andra rättigheter, säger Karin.

Resan till Guatemala och arbetet med uppsatsen innebar också en del utmaningar. För Karin var en av de största utmaningarna att genomföra intervjuerna. Inte bara på grund av att hon inte talar spanska, det löstes med tolkhjälp av klasskamrater och lärare. Det var svårt att veta hur frågorna skulle tas emot eftersom reproduktiv hälsa, sexualitet och sex är intima och privata ämnen, i vissa fall rent av tabu. 

– Man vill vara respektfull i en sådan situation. Det kan vara svårt att inte låta ens svenska värderingar lysa igenom, men det var för mig viktigt att försöka förstå de guatemalanska tjejerna utifrån deras perspektiv och rådande normer.

Varför tror du att det ser ut som det gör i Guatemala? Vad tror du skulle krävas för att förändra situationen?

– Det har nog sin grund i instabilitet i landet och stor socioekonomisk utsatthet, det finns så många andra konflikter att lösa så detta med kvinnans reproduktiva hälsa prioriteras ned, sammanfattar Karin efter att ha tänkt efter en stund.

– Kvinnoorganisationen Tierra viva är ett bra exempel på hur små insatser gör stor skillnad. Man måste hela tiden ifrågasätta och utmana normerna, och utbilda om vilka rättigheter kvinnor har. Det behövs ju också en förändring i lagstiftningen, men där spelar de små aktörerna en viktig roll för förändring av systemet, tror Karin.

Skriva, skriva, skriva och en kopp rättvisemärkt kaffe

Karins tips till dig som ska skriva gymnasiearbete detta läsår är att skriva, skriva, skriva, och sedan ta dig tid att läsa igenom det, klippa bort och redigera. Hon minns hur hon satt på bussen till Guatemala city och var stressad över sitt arbete och sitt ämnesval. ”Jag vet inte vad jag skriver om längre!” Då tog hon hjälp av sina kurskamrater. Bolla idéer med andra är därför hennes andra råd. Och att ta en kopp rättvisemärkt kaffe.

För Karin har uppsatsen blivit en inspiration att fortsätta engagera sig för kvinnors rättigheter.

– Jag vet inte i vilken form ännu. Det intresserar mig, men än mer är det en skyldighet. Alla måste ju inte vara arbeta med jämställdhetsfrågor i riksdagen, men att engagerar sig varannan söndag, eller att hjälpa en specifik person kan fortfarande göra skillnad.

Vi avslutar intervjun med att prata om framtiden. Karin drömmer att alla unga kvinnor ska få möjlighet och rätt välja. Som att välja att utbilda sig eller välja hur ens familj ska se ut, ja att välja allt. Just nu studerar hon historia på Uppsala universitet, och hon gillar att det ger ett helt nytt perspektiv på samtiden. I vår blir det jobb och sedan studier igen till hösten. 

– Jag ska nog testa mig fram och ser fram emot att göra lite allt möjligt, med förhoppning om att jag kommer hitta min väg så småningom genom att skapa och ta del av de möjligheter som kommer i min väg!

Juryn bestod av följande personer:

PÄR IVARSSON har 26 års erfarenhet av utvecklingssamarbete genom svenska och internationella organisationer, med extra fokus på Latinamerika och specifikt Guatemala. Under tio år har han varit stationerad i Latinamerika.

LIINU DÍAZ RÄMÖ är statsvetare med ett stort intresse och engagemang för Latinamerika. De senaste sex åren har hon arbetat med flickors & kvinnors rättigheter och jämställdhet, både i Sverige och omvärlden, senast tre år i Guatemala för biståndsorganisationen We Effect. 

ELISABETH LEWIN är civilekonom och har arbetat för Sida under många år, bl a med utvärderingsmetodik, multilateralt utvecklingssamarbete och som chef för Latinamerikaavdelningen samt genomfört utvärderingar för Unicef, Rädda Barnen m.fl.

Genom att söka en djupare helhetsförståelse och historisk grund för globala utvecklingsfrågor så vill informationsprojektet uppmuntra gymnasieelever att se sig som möjliga aktörer och påverkare utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. MENTORA‐diplomet. uppmärksammar just gymnasiearbeten med förhoppningen att stärka unga individers uppfattning av sin betydelse för det civila samhället.

Workshops

Under höstterminen 2020 genomfördes 11 workshops på gymnasieskolor runtom i Sverige.

Syftet med workshopen var att öka gymnasieungdomars kunskaper om innebörden av strukturellt våld mot kvinnor samt uppmuntra till ett postkolonialt kritiskt tänkande i globala frågor, med utgångspunkt i Guatemala.

Genom att ta del av unga kvinnors personliga berättelser och framtidsplaner skapades rum för spegling och identifikation. Workshopen strävade efter att skapa entusiasm och väcka nyfikenhet om hur rättvis tillgång till utbildning är avgörande för hållbar utveckling i relation till de Globala utvecklingsmålen och vilken roll det civila samhället spelar.

MENTORA:s upplägg var utformat för att komplettera befintlig läroplan och håller ett interaktivt, nyfiket och kunskapsuppmuntrande förhållningssätt där gymnasieeleverna stod i centrum.

Kostnadsfri heldagsutbildning för vuxna

Lördagen den 10 oktober 2020 genomfördes en kostnadsfri heldagsutbildning i samarbete med Folkuniversitetet i Stockholm.

Kursen vände sig till vuxna deltagare med ett intresse för global hållbar utveckling och kvinnors rättigheter. MENTORA:s heldagsutbildning hade ett dynamiskt och interaktivt tilltal som varvade fakta/teori, diskussion, bildanalys, filmvisning och övningar.

Vill du veta mer eller har du frågor? Hör av dig till oss!

Mejla till oss på admin@mentora.eu.

Informationsprojektet Mentora möter genomfördes med stöd av Forum Civ.