MENTORA möter

Vad är MENTORA möter?

Under höst‐ och vårterminen 2019/2020, bedriver MENTORA ett informationsprojekt med projektstöd från Forum Syd. Projektet består av tre olika delar.

MENTORA‐diplomet

Lärare kan nominera gymnasiearbeten till MENTORA‐diplomet. Diplomet delas ut till det gymnasiearbete i årskurs tre på gymnasiet som på ett innovativt och kunskapshöjande vis belyser ett eller fler av följande områden:

  • Kvinnors rättigheter och reproduktiva rättigheter (till exempel jämställdhet, arbetsmarknad, diskriminering, stereotypa könsroller, sexuell hälsa)
  • Kvinnors situation i Guatemala och/-eller Centralamerika
  • Rättvis tillgång till utbildning och de globala målen 4, 5 och 10, med fokus på flickors/kvinnors rättigheter

Gymnasiearbetet kan skrivas av en enskild individ eller av en elevgrupp. Formatet är valfritt och vi välkomnar kreativa idéer. Eleverna kan välja att skriva en uppsats, att göra en film, en musikpresentation eller annat. Vi vill att eleverna uppvisar kritiskt tänkande och postkolonial analys i relation till det valda ämnet.

MENTORA‐diplomet delas ut under en offentlig ceremoni i ett MR‐sammanhang. Eleven/elevgruppen och deras gymnasiearbete kommer även att presenteras på MENTORA:s hemsida och sociala medier.

Genom att söka en djupare helhetsförståelse och historisk grund för globala utvecklingsfrågor så vill informationsprojektet uppmuntra gymnasieelever att se sig som möjliga aktörer och påverkare utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. MENTORA‐diplomet. uppmärksammar just gymnasiearbeten med förhoppningen att stärka unga individers uppfattning av sin betydelse för det civila samhället.

Workshops

Under vårterminen 2020 kommer vi att erbjuda workshops för elever i årskurs två. Den pågår i ungefär 1,5 h.

Syftet med workshopen är att öka gymnasieungdomars kunskaper om innebörden av strukturellt våld mot kvinnor samt uppmuntra till ett postkolonialt kritiskt tänkande i globala frågor. Vi kommer att exemplifiera med fallet Guatemala och koppla till de globala målen. 

Genom att ta del av unga kvinnors personliga berättelser och framtidsplaner skapas rum för spegling och identifikation. Workshopen strävar efter att skapa entusiasm och väcka nyfikenhet om hur rättvis tillgång till utbildning är avgörande för hållbar utveckling i relation till de Globala utvecklingsmålen och vilken roll det civila samhället spelar.

MENTORA:s upplägg är utformat för att komplettera befintlig läroplan och håller ett interaktivt, nyfiket och kunskapsuppmuntrande förhållningssätt där gymnasieeleverna står i centrum.

Kostnadsfri heldagsutbildning för vuxna

Under våren 2020 kommer Mentora möter även att genomföra en kostnadsfri heldagsutbildning på Folkuniversitetet i Stockholm.

Kursen vänder sig till vuxna deltagare med ett intresse för global hållbar utveckling och kvinnors rättigheter. MENTORA:s heldagsutbildning har ett dynamiskt och interaktivt tilltal som varvar fakta/teori, diskussion, bildanalys, filmvisning och övningar.

Heldagsutbildningens format är anpassat för vuxna deltagare med någon form av yrkeserfarenhet, utbildning och livskunskap. Deltagarna ges utrymme till inflytande över utbildningsdagen genom frågor och diskussioner i mindre grupper. MENTORA bjuder på lunch och fika! Inga förkunskaper krävs.

Mer information kommer.

Vill du veta mer eller har du frågor? Hör av dig till oss!

Kontakta Jessica Skenderi som är projektledare för “MENTORA möter” på 076 590 99 55 eller admin@mentora.eu.

Informationsprojektet Mentora möter genomförs med stöd av Forum Syd.