Mentora
Mentora

Vårt arbete

MENTORA verkar för att unga kvinnor i Guatemala ska ha större möjligheter till egenkraft, genom utbildning och mentorskap. Vi erbjuder ett ekonomiskt studiebidrag tillsammans med ett personligt mentorskap till kvinnor mellan 18 och 30 år som befinner sig i en situation där de kan behöva det stödet för att kunna inleda, fortsätta eller slutföra sina studier.

Vad innebär ordet egenkraft för oss på MENTORA?

Med ordet egenkraft menar vi den reella möjligheten att förverkliga de drömmar, tankar och visioner som vi alla var och en bär inom oss. Det kan handla om att vi vill kunna prata ett språk flytande, kunna ta ett lån på banken för att köpa ett hus, ta körkort, resa utomlands, ge våra barn en bra och trygg uppväxt eller utbilda oss för att söka vårt drömjobb. MENTORA vill delta och ingå i den egenkraftens möjligheter att ta form. MENTORA vill finnas där som en begränsad men betydelsefull motor till att den egenkraften når hela vägen fram och blir verklighet en dag.

MENTORA arbetar också aktivt för att motverka ”den koloniala blicken” som är vanligt förekommande i kampen för en mer rättvis värld. Vi vill uppmärksamma de svårigheter som vi och andra organisationer hamnar i när det gäller det som beskrivs som biståndsarbete. Vi verkar för att de som får vårt stöd inte ska hamna i en passiv mottagarroll – istället försöker vi skapa jämlikhet mellan samtliga i projektet. Som en del i detta arbete arbetar vi med en workshop i kritiskt tänkande på olika gymnasier i Sverige under 2019.