Mentora
Mentora

MENTORA-diplomet

Har du skrivit ett gymnasiearbete om flickors eller kvinnors rättigheter under läsåret 20/21? Då kan du nu nominera ditt arbete för att tävla om MENTORA-diplomet!

Läs mer nedan om hur du deltar i tävlingen.

Vad är MENTORA-diplomet?

Genom att söka en djupare helhetsförståelse och historisk grund för globala utvecklingsfrågor så vill MENTORA uppmuntra gymnasieelever att agera i och påverka samhället utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. MENTORA‐diplomet uppmärksammar just gymnasiearbeten med förhoppningen att stärka unga individers uppfattning av sin betydelse för det civila samhället. 

Diplomet delas ut årligen till det gymnasiearbete i årskurs tre på gymnasiet som på ett analytiskt, innovativt och kunskapshöjande vis belyser ett eller fler av följande områden:

 • Kvinnors rättigheter och reproduktiva rättigheter (till exempel jämställdhet, arbetsmarknad, diskriminering, stereotypa könsroller, sexuell hälsa)
 • Kvinnors situation i Guatemala och/-eller Centralamerika
 • Rättvis tillgång till utbildning och de globala målen 4, 5 och 10, med fokus på flickors/kvinnors rättigheter

Det är också meriterande om arbetet innehåller en postkolonial analys i relation till det valda ämnet. Nedan finner du ett inspirationsblad.

MENTORA‐diplomet delas formellt ut under MR-dagarna 6-7 december. Det vinnande bidraget presenteras här på MENTORA:s webbplats och på sociala medier. Läs en intervju med tidigare vinnare Karin Hägglund-Leviner längre ned på sidan.

Hur deltar jag?

Du eller din lärare kan nominera ditt gymnasiearbete genom att mejla admin@mentora.eu

 • Döp mejlet till Nominering: MENTORA-diplomet.
 • Vi behöver skribentens namn och kontaktuppgifter.
 • Skriv en sammanfattning av gymnasiearbetet i mejlet.
 • Kom ihåg att också bifoga gymnasiearbetet som PDF.
 • Det är viktigt att det är den slutgiltiga och godkända versionen du nominerar!
 • För att tävla med ditt gymnasiearbete 2021 behöver du mejla din nominering senast den 30 augusti 2021.

Välkommen med ditt bidrag!


Läs intervjun med vinnaren 2020 – Karin Hägglund-Leviner!

Karin på studentdagen 2020

MENTORA-diplomet för 2020 gick till Karin Hägglund-Leviner för hennes välstrukturerade och genomtänkta studie om unga kvinnors livsvillkor i Guatemala, “Rätten till liv eller rätten att välja: synen på abort, preventivmedel och reproduktiv hälsa i Guatemala”. Nu vill hon fortsätta engagera sig för kvinnors rättigheter.

Det nyinstiftade MENTORA-diplomet delas ut varje år till ett gymnasiearbete som på ett innovativt sätt belyser kvinnors situation och rättigheter i Guatemala eller Centralamerika, alternativt kvinnors rättigheter i allmänhet.

MENTORA:s styrelse ringde upp årets vinnare Karin Hägglund-Leviner från Kungsholmens gymnasium i Stockholm.

Grattis till utmärkelsen! Hur känns det?

– Jag blev så glad och hedrad! Jag skrev till alla släktingar, skrattar Karin. Det kändes redan stort att få presentera mitt arbete på MENTORA:s studiedag i oktober och detta är ännu större. 

Inför MENTORA:s studiedag om kvinnors rättigheter i Guatemala tillfrågades Karin om hon ville berätta om sitt gymnasiearbete “Rätten till liv eller rätten att välja”. Då hade hon även skickat in det till tävlingen, och oberoende av varandra hade den utomstående juryn funnit samma värde i uppsatsen som MENTORA:s styrelse gjort.

Berätta om ditt gymnasiearbete – varför valde du titeln ”Rätten till liv eller rätten att välja”?

– Jag tog studenten på Kungsholmens gymnasium i våras. Som del i en kurs om makt och inflytande åkte vi till Guatemala i februari i år för att samla material till vårt gymnasiearbete. Jag valde att undersöka synen på abort och preventivmedel, och den reproduktiva hälsan i landet. Uppsatsen bygger på intervjuer med unga tjejer, och ett besök på kvinnoorganisationen Tierra viva och samtal med deras deltagare.

Titeln, berättar Karin, bygger på två delar. Rätten till liv är en guatemalansk lagstiftning som används för att motivera att abort är fel. Fostrets rätt till liv går före kvinnans rätt till sin kropp. Rätten att välja ställs emot detta – och det handlar om kvinnans rätt att välja. Att kunna välja preventivmedel, välja abort och välja det liv man vill leva. För vems liv menar man om när man talar om rätten till liv? Abort i Guatemala är idag tillåtet endast om moderns liv är i fara på grund av graviditeten, och inte ens om mamman är minderårig får läkare utföra en abort annat än för att rädda moderns liv.

Situationen för kvinnor i Guatemala idag präglas av ojämlikhet och ojämställdhet. Karin menar att hennes undersökning så klart bara ger ett litet utsnitt av några tjejers syn på abort och preventivmedel, men samtidigt säger resultatet något om rådande normer i samhället. De normer hon stötte på var dessutom motstridiga. Å ena sidan förväntas de unga tjejerna inte ha sex och inte veta något om, eller använda, preventivmedel; samtidigt som de förväntas bli mammor senare i livet. Och detta i många fall utan grundläggande kunskap om reproduktiv hälsa, menar Karin.

Vad var det mest intressanta du lärde dig?

– Även om det finns strikta abortlagar, kommer aborter genomföras ändå. Det hade jag nog förstått innan, men detta leder till så många konsekvenser. Abortkomplikationer, skador eller döden. Men abort leder även till  andra konsekvenser som påverkar kvinnorna, ibland resten av livet. Som utebliven skolgång, påverkad ekonomi, utanförskap. För att inte tala om konsekvenserna av att tvingas behålla ett barn. Reproduktiva rättigheter påverkar andra rättigheter, säger Karin.

Resan till Guatemala och arbetet med uppsatsen innebar också en del utmaningar. För Karin var en av de största utmaningarna att genomföra intervjuerna. Inte bara på grund av att hon inte talar spanska, det löstes med tolkhjälp av klasskamrater och lärare. Det var svårt att veta hur frågorna skulle tas emot eftersom reproduktiv hälsa, sexualitet och sex är intima och privata ämnen, i vissa fall rent av tabu. 

– Man vill vara respektfull i en sådan situation. Det kan vara svårt att inte låta ens svenska värderingar lysa igenom, men det var för mig viktigt att försöka förstå de guatemalanska tjejerna utifrån deras perspektiv och rådande normer.

Varför tror du att det ser ut som det gör i Guatemala? Vad tror du skulle krävas för att förändra situationen?

– Det har nog sin grund i instabilitet i landet och stor socioekonomisk utsatthet, det finns så många andra konflikter att lösa så detta med kvinnans reproduktiva hälsa prioriteras ned, sammanfattar Karin efter att ha tänkt efter en stund.

– Kvinnoorganisationen Tierra viva är ett bra exempel på hur små insatser gör stor skillnad. Man måste hela tiden ifrågasätta och utmana normerna, och utbilda om vilka rättigheter kvinnor har. Det behövs ju också en förändring i lagstiftningen, men där spelar de små aktörerna en viktig roll för förändring av systemet, tror Karin.

Skriva, skriva, skriva och en kopp rättvisemärkt kaffe

Karins tips till dig som ska skriva gymnasiearbete detta läsår är att skriva, skriva, skriva, och sedan ta dig tid att läsa igenom det, klippa bort och redigera. Hon minns hur hon satt på bussen till Guatemala city och var stressad över sitt arbete och sitt ämnesval. ”Jag vet inte vad jag skriver om längre!” Då tog hon hjälp av sina kurskamrater. Bolla idéer med andra är därför hennes andra råd. Och att ta en kopp rättvisemärkt kaffe.

För Karin har uppsatsen blivit en inspiration att fortsätta engagera sig för kvinnors rättigheter.

– Jag vet inte i vilken form ännu. Det intresserar mig, men än mer är det en skyldighet. Alla måste ju inte vara arbeta med jämställdhetsfrågor i riksdagen, men att engagerar sig varannan söndag, eller att hjälpa en specifik person kan fortfarande göra skillnad.

Vi avslutar intervjun med att prata om framtiden. Karin drömmer att alla unga kvinnor ska få möjlighet och rätt välja. Som att välja att utbilda sig eller välja hur ens familj ska se ut, ja att välja allt. Just nu studerar hon historia på Uppsala universitet, och hon gillar att det ger ett helt nytt perspektiv på samtiden. I vår blir det jobb och sedan studier igen till hösten. 

– Jag ska nog testa mig fram och ser fram emot att göra lite allt möjligt, med förhoppning om att jag kommer hitta min väg så småningom genom att skapa och ta del av de möjligheter som kommer i min väg!


Juryn 2020 bestod av följande personer:

PÄR IVARSSON har 26 års erfarenhet av utvecklingssamarbete genom svenska och internationella organisationer, med extra fokus på Latinamerika och specifikt Guatemala. Under tio år har han varit stationerad i Latinamerika.

LIINU DÍAZ RÄMÖ är statsvetare med ett stort intresse och engagemang för Latinamerika. De senaste sex åren har hon arbetat med flickors & kvinnors rättigheter och jämställdhet, både i Sverige och omvärlden, senast tre år i Guatemala för biståndsorganisationen We Effect. 

ELISABETH LEWIN är civilekonom och har arbetat för Sida under många år, bl a med utvärderingsmetodik, multilateralt utvecklingssamarbete och som chef för Latinamerikaavdelningen samt genomfört utvärderingar för Unicef, Rädda Barnen m.fl.

Vill du veta mer eller har du frågor? Hör av dig till oss!

Mejla till oss på admin@mentora.eu.

Bakgrund till diplomet

Under hösten 2020 bedrev MENTORA ett informationsprojekt med stöd från Forum Civ. Projektet bestod av tre olika delar:

 • MENTORA-diplomet
 • Workshops för gymnasieelever
 • Heldagsutbildning för vuxna

Informationsprojektet MENTORA möter är nu avslutat, men MENTORA-diplomet kommer fortsättningsvis att vara en del av vårt arbete med att upplysa ungdomar om kvinnors situation i Guatemala och Centralamerika.